Uri Kuwana Zano Rakaipa Kubva Kune Vanotungamira Vashambadzi?

Pamwe ndanga ndiri mumutambo wekushambadzira kwenguva refu. Zvinotaridza sekuti nguva yakawanda yandinoshandisa muindasitiri ino, vanhu vashoma vandinoremekedza kana kuteerera. Izvi hazvireve kuti handina vanhu avo vandinoremekedza, zvinongova zvekuti ndiri kunyadziswa nevazhinji vanobata tarisiro. Chenjerai vaporofita venhema, vanouya kwamuri vakapfeka matehwe emakwai, asi mukati mapere anoparadza. Mat. 7:15 Pane zvikonzero zvishoma…